Home

Aanbod

Aanbod De Inwoner Telt

De Inwoner Telt biedt individuele (ambulante) begeleiding aan alle doelgroepen binnen de Wmo, waarbij onze expertise ligt op het gebied van psycho-sociale en psychische problematiek.

Op grond van de wet Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen.

De Wmo 2015 verstaat onder begeleiding: ‘alle activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de inwoner zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven’.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Hulp in eigen huis omdat je vastloopt in zelfstandig wonen.
  • Hulp bij het m aken van een dagplanning en je daar aan houden.
  • Hulp bij het zorgen van een goed dag- en nachtritme,
  • Hulp bij besluiten nemen en keuzes maken in het dagelijkse leven.
  • Het leren van praktische zaken, zoals het maken van een boodschappenlijst, het vragen om hulp.

Hier vind je meer informatie over het product Wmo begeleiding.

Maak je op dit moment nog geen gebruik van Wmo begeleiding, maar heb je wel ondersteuning nodig? Neem dan contact op met WIJeindhoven via www.wijeindhoven.nl of 040 238 8998. Een generalist van WIJeindhoven neemt contact met je op om te bekijken welke ondersteuning je nodig hebt en helpt je zo nodig bij de aanvraag.

Wil je meer weten wat De Inwoner Telt jou kan bieden? Bekijk dan de websites van de aangesloten organisaties. 

Middel 7@30x

impegno

impegno biedt praktische of psychische ondersteuning. Denk hierbij aan hulp bij schulden en woonruimte. Maar ook bij angst, somberheid of opvoedkundige vragen.

JADOS_2020_logo_positive

Jados

Jados biedt begeleiding als je de diagnose autisme hebt en extra hulp kunt gebruiken bij studie, werk en zelfstandig wonen.

logo-futuris

Futuris Zorg&Werk

Futuris Zorg & Werk ondersteunt kwetsbare (jong) volwassenen door middel van integrale begeleiding op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

logo-rac2

RAC

Het RAC is een expertisecentrum gespecialiseerd in de zorg aan mensen met autisme. Zorg in de breedste zin van het woord.