Home

Hoe krijg ik begeleiding van

De Inwoner Telt?

Als je graag ambulante begeleiding wilt ontvangen van De Inwoner Telt kun je de volgende stappen ondernemen:

Neem contact op met Wij Eindhoven (via www.wijeindhoven.nl040 238 8998 of via je eigen generalist) zodat jouw hulpvraag en doelen in kaart kunnen worden gebracht door een generalist. Je kan en mag hierbij een voorkeur voor een aanbieder (zorgorganisatie) aangeven. Geef het duidelijk aan als je voorkeur uitgaat naar begeleiding door De Inwoner Telt (Futuris, impegno, Jados of het Regionaal Autisme Centrum RAC).

De generalist van Wij Eindhoven geeft deze informatie door aan het Servicebureau van Gemeente Eindhoven.

Het Servicebureau maakt een juridische afweging of voor jouw hulpvraag een indicatie wordt afgegeven.

Als er een indicatie wordt afgegeven kan een zorgaanbieder jou begeleiding bieden (mocht er geen indicatie worden afgegeven neemt de generalist van Wij Eindhoven weer contact met je op voor verdere stappen).  

Indien door jou een voorkeur is aangegeven bij Wij Eindhoven of bij het Servicebureau is dat het uitgangspunt en houdt het Service bureau daar te allen tijde rekening mee.  Je hoeft uiteraard geen voorkeur aan te geven, dan bepaalt het servicebureau waar jouw hulpvraag het beste past en komt de beschikking bij die aanbieder terecht.

Pas vanaf het moment dat de zorgaanbieder de beschikking vanuit het Servicebureau heeft ontvangen kan de zorgaanbieder contact met je opnemen voor verdere afspraken over jouw begeleiding.

Welke rol heeft welke partij:

Inwoner: Heeft in het gehele proces regie vanuit zijn of haar wensen en behoeften.

Wij Eindhoven (generalist): Brengt situatie en hulpvraag van de inwoner in beeld met behulp van het instrument ‘Wat telt’. Daar komen
doelen uit voort.

Gemeente (Servicebureau): Vertaalt de doelen gekregen vanuit de generalist naar een product. Hierbij wordt een juridische afweging
gemaakt of een indicatie kan worden afgegeven, afhankelijk van het benodigde product.

Aanbieder (zorg organisatie): Biedt zorg die bijdraagt aan de opgestelde doelen vanuit het instrument ‘Wat Telt’.