Home

Nieuws

Samenkomst medewerkers De Inwoner Telt

Op donderdag 17 maart is er een bijeenkomst geweest met 25 medewerkers werkzaam binnen het samenwerkingsverband De Inwoner Telt.

De Inwoner Telt is een samenwerking tussen impegno, Jados, Regionaal Autisme Centrum en Futuris Zorg en Werk. Zij mogen als gegunde partij per 1 april aanstaande individuele begeleiding als product leveren binnen de gemeente Eindhoven.

De afgelopen maanden is er intensieve, positieve en constructieve samenwerking geweest tussen de 4 organisaties. 17 maart was de stap naar het verder uitrollen binnen de afzonderlijke organisaties.

We hebben nader kennisgemaakt en kennis gedeeld. De positieve vibe die vanaf het begin voelbaar was in dit samenwerkingsverband werd nog groter door de input van alle medewerkers tijdens de bijeenkomst.

Er is informatie gedeeld over het gunningsproces en de belangrijkste aandachtspunten daaruit. We hebben de mens achter de functie leren kennen. We hebben nog meer geleerd over het instrument Wat Telt en over Positieve Gezondheid . Er is input voor een gezamenlijke visiegegeven en besproken. Tot slot is nagedacht over het concretiseren van de nodige vervolgstappen.

Uit alles blijkt dat de naam van ons samenwerkingsverband eer doet aan het gedachtengoed van de mensen onder dit verband. Namelijk dat in álles en óveral de inwoner voorop staat en de regie heeft.

De Inwoner Telt!