Home

De Inwoner Telt

De Inwoner Telt ondersteunt kwetsbare, volwassen inwoners van Eindhoven vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Inwoners die in hun eigen woonomgeving ondersteuning nodig hebben op één of meerdere leefgebieden. Wij hebben de kwaliteiten in huis om alle doelgroepen binnen de Wmo te kunnen begeleiden, maar onderscheiden ons door onze expertise op het gebied van psycho-sociale en psychische problematiek.

De Inwoner Telt is een samenwerkingsverband tussen Futuris Zorg en Werk (Futuris)Regionaal Autisme Centrum (RAC)impegno en Jados. Sinds 1 april 2022 zijn wij door de gemeente Eindhoven gecontracteerd voor individuele (ambulante) begeleiding in de gemeente Eindhoven. Binnen De Inwoner Telt hebben we onze krachten gebundeld. 

De visie

De Inwoner Telt legt het eigenaarschap en de regie van ondersteuning bij de inwoner, de behoefte en veranderwens van de inwoner is bepalend voor het ondersteuningstraject. We leveren daarin dus maatwerk en zijn toekomstgericht. De Inwoner Telt is lokaal zichtbaar aanwezig in Eindhoven en daardoor altijd dichtbij voor haar inwoners en ondersteunende partijen.

De ondersteuning is van tijdelijke aard, waarbinnen de inwoner het vertrouwen opbouwt om zoveel als mogelijk zelfredzaam te zijn. We bouwen graag voort op de krachten en talenten van de inwoner en werken vanuit een positieve gezondheid benadering. De Inwoner staat centraal en daaromheen zijn het sociale netwerk, de zorgverlener, gemeente en eventuele andere partijen ondersteunend. Als gemeenschap in Eindhoven doen we dit samen, elke inwoner is onderdeel van deze gemeenschap en telt mee met gelijke waarde.